kontakt    mapa strony  
    polski   english

Design Thinking

DESTINE - Design Thinking in Engineering

 
Najnowszą inicjatywą związaną z wdrażaniem metodologii myślenia projektowego w programy studiów jest projekt Erasmus Intensive Project pn. DESTINE (Design Thinking in Engineering). DESTINE jest realizowane wspólnie przez Instytut Informatyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Koordynujemy w nim działania 6 partnerskich uczelni z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Cypru, Szkocji i Szwecji. Projekt uzyskał finansowanie w roku 2013, a jego zasadnicza część odbędzie się w roku 2014. W ramach projektu prowadzone będą innowacyjne problemowe zajęcia projektowe dla wielokulturowych grup studenckich, których zwieńczeniem będą dwutygodniowe warsztaty projektowe w Łodzi. Z ramienia instytutu programem kierują dr inż. Andrzej Romanowski (koordynator główny projektu) oraz dr hab. Laurent Babout.
 
21. stycznia ruszyła rekrutacja studentów do projektu. Szczegóły projektu i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie DESTINE. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2014r. Zapraszamy!
 
 Baner rektrutacyjny projektu IP DESTINE - Design Thinking in Engineering 
 
 

Design Thinking

 
Design Thinking, czyli ‘myślenie projektowe’ to zyskująca w ostatnim czasie coraz większe uznanie metodologia wyzwalająca kreatywność i innowacyjność. My stosujemy ją ucząc studentów niestandardowego podejścia do rozwiązywania trudnych problemów projektowych. Tego typu podejście, choć powstało oryginalnie kilkadziesiąt lat temu, w ostatnich latach święci triumfy nie tylko w edukacji, ale przede wszystkim w biznesie i jest wykorzystywane z sukcesem przy tworzeniu najbardziej nowatorskich produktów i usług.

Niektóre z prototypowych rozwiązań i usług stworzonych przez naszych studentów dzięki Design Thinking już odniosło szereg międzynarodowych sukcesów zyskując laury m.in na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacji na całym świecie w latach 2008-2011. Dużym sukcesem było zakwalifikowanie się inż. Pawła Woźniaka, studenta II stopnia kierunku Informatyka, do ścisłego grona finalistów konkursu  ITU Young World Innovator. Jego koncepcja konkursowa, opracowana z wykorzystaniem myślenia projektowego, zyskała uznanie międzynarodowego jury i znalazł się on w gronie 30 osób, wybranych z około 1000 zgłoszeń z całego świata, zaproszonych przez tę agendę ONZ na specjalną konferencję w ramach światowej wystawy telekomunikacyjnej do Genewy w 2011 roku.

Metoda „Design thinking” była wykorzystywana przez nas początkowo w IFE (International Faculty of Engineering) a także i w naszym Instytucie w studenckich projektach problemowych od kilku lat. Pierwsze kroki stawialiśmy w tym zakresie na kierunku Computer Science prowadzonym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego jeszcze dla studentów studiów jednolitych, pięcioletnich magisterskich, a później także na Informatyce na Wydziale Elektrycznym. Obecnie, od 2011 roku regularnie prowadzone są w naszym Instytucie oraz na IFE otwarte warsztaty z zakresu Design Thinking dla studentów. Zajęcia prowadzone przez Andrzeja Romanowskiego oraz Pawła Woźniaka (naszego Absolwenta obecnie w charakterze gościa z Uniwersytetu Chalmers w Geteborgu, w Szwecji) przy wsparciu i pod patronatem Association for Computing Machinery - ACM Łódź Chapter i Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warsztaty są organizowane dla wszystkich chętnych oraz m.in. w ramach seminariów Koła Młodych Informatyków, w ramach zajęć prowadzonych dla studentów Projektu Zespołowego na Informatyce oraz Team Project dla kierunku Computer Science oraz Telecommunications & Computer Science. W ostatnich latach w szkoleniach z zakresu DT uczestniczyli także inni pracownicy Instytutu, a ostatnio dwóch adiunktów – dr inż. Robert Banasiak oraz dr inż. Jacek Nowakowski uczestniczyli w programie Top 500 w ramach którego mieli okazję zapoznać się z DT u źródeł, czyli w d.school na Uniwersytecie Stanford, w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie pracujemy nad koncepcją trwałego wpisania DT do programów studiów w ramach IFE oraz dla studentów polskojęzycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Nasze bogate doświadczenia wskazują na to, że Design Thinking pomaga wyzwalać potencjał kreatywności, który tkwi w każdym z nas, ale w ramach kształcenia technicznego czasami jest spychany w procesie projektowania na dalszy plan przez niezliczone ścisłe wymagania, wytyczne użyteczności, ergonomię, bezpieczeństwo i wszystkie te bardzo ważne aspekty inżynierskie. Tymczasem inżynier też może być projektantem z wyobraźnią i nie istnieje tutaj żaden konflikt!
Naszą najnowszą inicjatywą związaną z wdrażaniem metodologii myślenia projektowego w programy studiów jest projekt Erasmus Intensive Project pn. DESTINE (Design Thinking in Engineering). DESTINE realizujemy wspólnie w Instytucie Informatyki Stosowanej przy współpracy z International Faculty of Engineering. Koordynujemy w nim działania 6 partnerskich uczelni z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Cypru, Szkocji i Szwecji. Projekt uzyskał finansowanie w roku 2013, a jego zasadnicza część odbędzie się w roku 2014. W ramach projektu prowadzone będą innowacyjne problemowe zajęcia projektowe dla wielokulturowych grup studenckich, których zwieńczeniem będą dwutygodniowe warsztaty projektowe w Łodzi. Strona projektu DESTINE  już ruszyła - zapraszamy!

powrót do góry


Redakcja:
Andrzej Romanowski

Ostatnia modyfikacja:
2018-10-18 14:40:48, Sławomir Gawryszczak